• Εκτύπωση

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Με την παρουσίαση και ψήφιση από τη διοίκηση και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ) έχουμε πια ολοκληρωμένη και σαφή την εικόνα όλων των αντεργατικών αλλαγών που προωθούνται για όλους, ανεξάρτητα από ειδικότητα, τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ.

Ιδιαίτερα ο ΓΚΠ είναι επικίνδυνος, δημιουργεί έναν συγκεντρωτικό αυταρχικό διευθυντικό μηχανισμό βαθιά αντεργατικό και με θέσεις που επιβάλλουν βαθιά αν όχι απόλυτη υποταγή των εργαζομένων στη διοίκηση και στο κράτος, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Ακόμη πιο επικίνδυνα αντεργατικός γίνεται δε με τα πειθαρχικά.

Αλληλένδετα τα τρία κανονιστικά έγγραφα (Οργανόγραμμα, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού), σηματοδοτούν την ένταση της επιχειρηματικής δράσης στην ΕΡΤ, την κλιμάκωση της εντατικοποίησης της εργασίας, τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων, την κατάργηση κάθε έννοιας μόνιμης και σταθερής δουλειάς με δικαιώματα. Ταυτόχρονα δημιουργεί έναν συγκεντρωτικό, αυταρχικό, διευθυντικό μηχανισμό βαθύτατα αντεργατικό. Οι θέσεις που περιγράφονται και στον ΓΚΠ επιβάλλουν τη βαθιά αν όχι απόλυτη υποταγή των εργαζομένων στη διοίκηση και στον εκάστοτε κρατικό - κυβερνητικό διαχειριστή.

Πιο συγκεκριμένα:

Στα άρθρα 3, 4 και 5 αναφέρονται οι έννοιες της μίσθωσης έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, του έκτακτου προσωπικού και των συμβάσεων εργασίας για κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Με άλλα λόγια, είναι ανοιχτό το ζήτημα παράδοσης τμημάτων της δουλειάς σε επιχειρήσεις. Ανοιχτός και ο δρόμος για εργολαβικούς εργαζόμενους, γενικά για ευέλικτη ολιγόμηνη εργασία.

Στο άρθρο 5 επίσης αναφέρεται η αυτοδίκαιη λύση σύμβασης των εργαζομένων που υποστηρίζουν ειδικούς συμβούλους που αποχωρούν, πράγμα που υπονοεί ότι οι εργαζόμενοι δεν καλύπτουν ανάγκες της ΕΡΤ αλλά ιδιωτικές ανάγκες προσώπων. Αλλά και ανάγκες της ΕΡΤ να καλύπτουν αυτό πρέπει να γίνεται με μόνιμο προσωπικό, όπως και σε όλες τις ανάγκες λειτουργίας της.

Το άρθρο 6 για τις προσλήψεις δεν επιτρέπει να προσλαμβάνονται και εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, όταν υπάρχουν οικογένειες μεταναστών που ζουν πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα. Να προσλαμβάνονται και μετανάστες.

Εχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού στην ΕΡΤ, που είναι άλλωστε ήδη γνωστές, και που απαραίτητα πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό, με Συλλογικές Συμβάσεις και δικαιώματα.

Στο θέμα της αξιολόγησης προσωπικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, είναι καθαρό ότι απαντάμε με την απόλυτη εναντίωσή μας, δεδομένου ότι και αυτή δεν μπορεί να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, άλλωστε η αξιολόγηση έγινε με την πρόσληψη του εργαζόμενου.

Δεν συμφωνούμε με τη συμμετοχή εργαζομένων στα λεγόμενα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 15, αφού λειτουργούν τελικά σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας τη συμμετοχή κάποιων από αυτούς σαν πλυντήριο της εκάστοτε διοίκησης και στη μεγέθυνση της αυταπάτης.

Είναι αντεργατικός και απαράδεκτος ο όρος μετακίνησης του εργαζόμενου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 16.4, βάσει και πάλι του διευθυντικού δικαιώματος, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

Συνολικά οι διατυπώσεις του άρθρου 18 είναι επικίνδυνες για τα εργατικά δικαιώματα, πίσω από εκφράσεις που διατυπώνονται με δημιουργική ασάφεια ώστε η ερμηνεία τους να εναπόκειται για άλλη μια φορά στο διευθυντικό δικαίωμα. Ορισμένα παραδείγματα:

Α. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να επικαλεστεί άγνοια του ΓΚΠ!!!

Β. Η εχεμύθεια αφορά και τη συγκάλυψη αντεργατικών συμπεριφορών, λογοκρισίας, διασποράς ψευδών ειδήσεων και γενικότερα αντιλαϊκούς σχεδιασμούς;

Γ. Ποιος κρίνει τα όρια της ευπρεπούς συμπεριφοράς; Η διοίκηση, οι διευθύνσεις. Με ποια κριτήρια; Μήπως η διεκδίκηση δικαιωμάτων, η συμμετοχή σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις αποτελούν ή θα αποτελέσουν κριτήριο απρεπούς συμπεριφοράς με όλες τις συνέπειες για τον εργαζόμενο;

Δ. Τι σημαίνει το να δίνουν πληροφορίες οι εργαζόμενοι, να αποδέχονται ελέγχους σε αρχεία από τον δικτυακό προσωπικό τους φάκελο, να συμβάλλουν στην προσπάθεια περιορισμού εξόδων, να κάνουν υπεύθυνη δήλωση με βάση τις υποδείξεις της εταιρείας, να εκχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία σε τρίτους; Αν αυτά όλα δεν ανοίγουν διάπλατα το δρόμο στον εκβιασμό εργαζομένων να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του «πληροφοριοδότη» ενάντια στους συναδέλφους τους εργαζόμενους και γενικά να στήνονται μηχανισμοί χαφιεδισμού της διοίκησης, τότε τι είναι;

Είμαστε αντίθετοι στην καθιέρωση όλων των παραπάνω αντεργατικών δράσεων.

Απορρίπτουμε όλη τη συλλογιστική που περιγράφεται στα άρθρα 23, 24, 25 και 26 που αναφέρονται σε πειθαρχικά παραπτώματα, στα όργανα πειθαρχικής εξουσίας και σε ποινές. Είναι συνολικά επικίνδυνη, περικλείει αυθαίρετες αξιώσεις έναντι των εργαζομένων και με δεδομένο το διευθυντικό δικαίωμα και το γεγονός ότι συγκροτείται με τον κανονισμό ένας συγκεντρωτικός αυταρχικός μηχανισμός, τυλίγει εύκολα τους εργαζόμενους σε μια κόλλα χαρτί.

Στα διανοητικά, όπως λέει, δικαιώματα, του άρθρου 41, η θέση μας είναι ότι όλα τα δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς των έργων, καμιά παραχώρηση δεν πρέπει να γίνεται προς την εταιρεία.

Η στρατηγική που υλοποιούν η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΕΡΤ μέσω και του ΓΚΠ είναι η ίδια με αυτή που εφάρμοζε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για μια ΕΡΤ - κυβερνητικό προπαγανδιστικό εργαλείο, με ασφυκτικό κρατικό έλεγχο από ένα συγκεντρωτικό επιτελικό μηχανισμό, με το διευθυντικό δικαίωμα στην πρώτη γραμμή και ευάλωτους εργαζόμενους. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα και να επιλέξει τη μορφή με την οποία θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στην ΠΟΣΠΕΡΤ σημειώνει ότι οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες των πρωτοβάθμιων Σωματείων της ΕΡΤ, στο σύνολό τους, αντί να αναδείξουν την πραγματική στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης, παζαρεύουν το ποιος θα είναι ο «επίσημος συνομιλητής» της, κλαψουρίζουν που δεν τους κάλεσε η διοίκηση να «συζητήσουν». Μάλιστα, στο τελευταίο μεικτό Συμβούλιο της ΠΟΣΠΕΡΤ αρνήθηκαν την πρόταση της ΔΑΣ να συγκληθούν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις σε κάθε Σύλλογο για την αναλυτική ενημέρωση των εργαζομένων, τη διεξοδική συζήτηση των συνεπειών στη ζωή και τη δουλειά μας, που να καταλήγει σε μέτρα για την οργάνωση της πάλης, για την απόκρουση των αντεργατικών πολιτικών της διοίκησης και της κυβέρνησης.

Η συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΣΠΕΡΤ, με τις επισημάνσεις της όπως π.χ. τα περί αυταρχισμού, ρουσφετιών, κανονισμού στη ΣΣΕ, απαξίωσης προσωπικού κ.ά. δεν μπορεί να κρύψει ότι ουδόλως αμφισβητεί τη στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης για την ΕΡΤ, ενώ εξαντλεί την όλη κριτική της στις λειψές ή καθόλου διαβουλεύσεις με τη διοίκηση.

Οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στην ΕΕΕ ουσιαστικά βρίσκονται στην ίδια ρότα με διοίκηση - κυβέρνηση.

Στην ίδια κατεύθυνση της μη διαβούλευσης κάνει κριτική και η εργοδοτική - κυβερνητική πλειοψηφία της ΕΣΗΕΑ, μιλώντας αόριστα για ΣΣΕ και ορισμένα δευτερεύοντα για τους δημοσιογράφους ζητήματα, αφού δεν αμφισβητεί τη στρατηγική της κυβέρνησης.

Ολοι καταπίνουν την «κάμηλο» της έντασης της επιχειρηματικής λειτουργίας της ΕΡΤ και «διυλίζουν τον κώνωπα» των «μεθοδεύσεων» που μέσω αυτών προωθείται.

Η όλη μεθόδευση δείχνει ότι χρεοκόπησαν οι αυταπάτες του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού και άλλων τέτοιων δυνάμεων, ότι η διαβούλευση και συνδιαμόρφωση πλαισίων, προτάσεων κ.λπ., μπορεί να διαμορφώσει φιλεργατική πολιτική.

Η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στην ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί τους εργαζόμενους, με αποφασιστικότητα και οργάνωση «από τα κάτω», να παλέψουμε ενάντια στους αντεργατικούς σχεδιασμούς.

Είναι τώρα η ώρα να απαιτήσουμε και να συμβάλουμε στην οργάνωση μαζικών Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε πρωτοβάθμιο Σωματείο της ΕΡΤ.

Πρώτα απ' όλα να υπερασπιστούμε όλες τις θέσεις εργασίας. Με αποφασιστικότητα, να διεκδικήσουμε λύσεις που θα ανοίγουν την προοπτική για τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Μακριά από τις λογικές της ανάθεσης, του «κοινωνικού εταιρισμού», των «αντοχών της οικονομίας», τα νομικά τερτίπια, την αναμονή.

Καμία αναμονή! Καμία καθυστέρηση! Τώρα είναι η ώρα για την αντεπίθεση!

Αθήνα, 13 Μάρτη 2020