Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ.)

Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (Π.Α.Σ.ΕΒΕ)

Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση (Π.Α.ΣΥ)

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.)

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (Μ.Α.Σ.)

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων

Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)

Ενωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ)

Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)

Ενωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)

Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης

Ενωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (ΕΠΗΕΘ)

Ενωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (ΕΣΕΤ)

Ενωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Ενωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ)

Ενωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας Μακεδονίας - Θράκης (ΕΤΕΡΜΘ)

Ενωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών (ΕΤΗΠΤΑ)

Ενωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ)

Ενωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας (ΕΤΙΤΒΕ)

Ενωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης (ΕΤΙΤΚ)

Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)

Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)

Ενωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ)

Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων

Ενωση Εταιριών Διαφήμισης - Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)