Στο «Αρχείο» του www.mediafront.gr μπορείτε να βρείτε παλιότερες ανακοινώσεις, προκηρύξεις και άλλα υλικά, που αν και δεν είναι της τρέχουσας επικαιρότητας, παραμένουν χρήσιμα το λιγότερο ως καταγραφή των εξελίξεων στο χώρο των ΜΜΕ, αλλά και του ρόλου που έπαιξαν σ' αυτές οι αγωνιστικές - ριζοσπαστικές δυνάμεις από τη μια και οι ρεφορμιστικές - εργοδοτικές δυνάμεις από την άλλη μεριά.