«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΤ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η διοίκηση της ΕΡΤ έρχεται να επισφραγίσει με το «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020 - 2024» όσα αντιδραστικά - αντεργατικά μέτρα είχε ήδη περιγράψει μέσα στο Οργανόγραμμα και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, που η ΔΑΣ ΠΟΣΠΕΡΤ είχε έγκαιρα, αναλυτικά και με σαφήνεια αναδείξει, καλώντας τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση και αγωνιστική δράση όχι μόνο για να βάλουν εμπόδια στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους αλλά και για να διεκδικήσουν τη διεύρυνσή τους.

Σύμφωνα με το «Σχέδιο», πρώτος και αδιαφιλοκίνητος στόχος κυβέρνησης και διοίκησης είναι η μετατροπή της σε έναν καθαρά επιχειρηματικό όμιλο, σε έναν αγοραίο μηχανισμό ο οποίος θα παράγει έργο όχι με βάση την ανάγκη για την ολόπλευρη, αντικειμενική, ποιοτική ενημέρωση, τις μορφωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ανάγκες λαού και νεολαίας, όχι παρέχοντας έργο υψηλής στάθμης, αλλά με κριτήριο την ακροαματικότητα - θεαματικότητα και επιδίωξη την ανταγωνιστικότητα με τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς των επιχειρηματικών ομίλων και στόχο την αποκόμιση κερδών.

Αυτό φαίνεται ανάγλυφα στο κεφάλαιο «Στρατηγικοί στόχοι», όπου αναφέρει:

«Επιδίωξη της Διοίκησης της ΕΡΤ αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας (Business Model) (...) η Διοίκηση της ΕΡΤ προβαίνει στη δημιουργία ενός περισσότερο πελατοκεντρικού μοντέλου λειτουργίας», μιλώντας ταυτόχρονα για «προσφορά ενός ποιοτικού και ανταγωνιστικού προγράμματος προς το κοινό» και «μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας που δίνεται στον βασικό χρηματοδότη της εταιρείας».

Γι' αυτόν το σκοπό αξιοποιεί εργαλεία όπως «έρευνα της αγοράς, από τη διεύθυνση Μάρκετινγκ και Εμπορικής Εκμετάλλευσης, με σκοπό την κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών, μοτίβων και προτιμήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση των επιλογών προγραμμάτων και εκπομπών», ώστε να υπηρετείται η «μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας προς τον βασικό χρηματοδότη της Εταιρείας (Πολίτες - Κοινό ΕΡΤ)» - αυτοί τάχα θα ωφελούνται. Αλλά ο λαός θα πληρώνει έναν ραδιοτηλεοπτικό επιχειρηματικό όμιλο, την ΕΡΤ, που οι παραγωγές της από την ενημέρωση, τις πολιτικές εκπομπές, το εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, ιστορικό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα, θα υπηρετούν τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας στη ραδιοτηλεοπτική αγορά, ώστε να έχει έσοδα από όσο γίνεται μεγαλύτερο μερίδιο της διαφημιστικής πίτας.

Η μετατροπή της ΕΡΤ από δημόσιο οργανισμό σε επιχειρηματικό όμιλο, με στόχο τη μεγιστοποίηση εσόδων και επιδίωξη το κέρδος, αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο ως εξής: «η Διοίκηση της ΕΡΤ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον μέτοχο προκειμένου να απαγκιστρωθεί η ΕΡΤ από το στενό δημόσιο τομέα, το ενιαίο μισθολόγιο και τις χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών, προκειμένου αυτή να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Επιδίωξη της Διοίκησης της ΕΡΤ αποτελεί η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων».

Η πορεία προς την πλήρη εμπορευματοποίηση συμπληρώνεται με την αξιοποίηση και ανάδειξη των ακινήτων της ΕΡΤ, δηλαδή το ξεπούλημά τους, με τη συνεκμετάλλευση - εκχώρηση του δικτύου εκπομπών, την ίδρυση εμπορικής θυγατρικής κατά τα πρότυπα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και πιο ευέλικτο πλαίσιο προμηθειών, δηλαδή διαχειριστική ασυδοσία σε όφελος άλλων επιχειρηματικών ομίλων.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό αναφέρεται:

«Η ΕΡΤ διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, την οποία η Διοίκηση επιθυμεί να αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, (...) αξιοποίηση του ιστορικού στούντιο της ΕΡΤ στην οδό Μουρούζη (...) υλοποίηση της έτοιμης μελέτης που έχει ήδη χρηματοδοτήσει για την ΕΡΤ το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δημιουργία ενός νέου Κέντρου ανάδειξης της ραδιοτηλεοπτικής Ιστορίας της ΕΡΤ με τη σχετική αξιοποίηση των δύο κτιρίων της στις οδού Ρηγίλλης και Μουρούζη (...) αξιοποίηση του ανεκτίμητου υλικοτεχνικού, φωτογραφικού και ηχητικού αρχείου της ΕΡΤ (...) εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αξιοποίηση και άλλων ακινήτων της Εταιρείας (...) Επιδίωξη της Διοίκησης της ΕΡΤ αποτελεί η αναζήτηση συνεργειών για τη λειτουργία του δικτύου εκπομπής με την, ρυθμισμένη από την ΕΕΤΤ, DIGEA και με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (...) χωρίς να απωλέσει τον έλεγχο του δικτύου της». Αυτό το τελευταίο σημαίνει επιδίωξη συμμετοχής της ΕΡΤ σε επιχειρηματικό όμιλο στις τηλεπικοινωνίες, ως ένα από τα μέσα αποκόμισης κερδών και της ΕΡΤ και του τηλεπικοινωνιακού ομίλου.

Επίσης γίνεται αναφορά στον «ανασχεδιασμό της διαδικασίας διαχείρισης των κεφαλαίων που δίνονται (βάσει νόμου) για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καλύτερη διαχείριση του διαστήματος δέσμευσης των ποσών που χορηγεί η ΕΡΤ σε κινηματογραφικούς παραγωγούς και βελτίωση των κριτηρίων επιλογής και χρηματοδότησης των ταινιών».

Αυτό το τελευταίο βάζει την ΕΡΤ στην οπτικοακουστική παραγωγή, που προφανώς δεν θα γίνεται μόνο για το πρόγραμμα της ΕΡΤ, αλλά και για εμπορική εκμετάλλευση. Την ίδια ώρα ενισχύει επιχειρηματικούς ομίλους. Να τι αναφέρει:

«Η ΕΡΤ εξασφαλίζει το περιεχόμενό της με τους εξής τρόπους:

α) το παράγει με ίδια μέσα (κυρίως ενημερωτικό, αλλά και πολιτιστικό, αθλητικό κ.λπ.)

β) αναθέτει την παραγωγή προγραμμάτων σε τρίτους, εξωτερικούς συντελεστές, στηρίζοντας έτσι και τους ανεξάρτητους Ελληνες παραγωγούς ταινιών, σειρών, ντοκιμαντέρ και λοιπών εκπομπών

γ) μισθώνει μη ενημερωτικό πρόγραμμα από ξένους και ελληνικούς οίκους, καθώς και εξασφαλίζει αθλητικά δικαιώματα μεγάλων διεθνών και ελληνικών διοργανώσεων».

Προφανώς εδώ δεν γίνεται λόγος για μεμονωμένους παραγωγούς, που θα μπορούσαν να συμβάλουν και ποιοτικά, αλλά για εμπορικές μπίζνες.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Απροκάλυπτη είναι η διοίκηση σε ό,τι αφορά τα σχέδια για την ανάπτυξη πλάνου διαδοχής προσωπικού, τη δημιουργία κανόνων για τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων, την ευελιξία σε προσλήψεις και απολύσεις.

Να τι αναφέρει το στρατηγικό σχέδιο: «Ενας από τους βασικούς στόχους της ΕΡΤ για την επόμενη πενταετία είναι η ανανέωση του προσωπικού (...) Η μέση ηλικία είναι μεγάλη (50 ετών). Η ελαστικότητα στην εργασία και η κινητικότητα μεταξύ ειδικοτήτων είναι περιορισμένη».

Αυτή η επιδίωξη σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και με τη λογική «σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν».

Καμία κουβέντα λοιπόν για δουλειά μόνιμη, σταθερή, με δικαιώματα, κατοχυρωμένα με Συλλογικές Συμβάσεις. Επιθυμούν, λένε, ένα ελάχιστο προσωπικό 2.000 εργαζομένων (που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα μειωθεί κι άλλο), φτηνών, με άθλιες αποδοχές και χωρίς θεσμοθετημένα δικαιώματα, με ελαστικότητα στην εργασία, με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου, με ευέλικτες προσλήψεις, που θα εργάζονται σε καθεστώς εντατικοποίησης ώστε να καλύπτουν επιπλέον ροές. Και μάλιστα υπό την επίβλεψη και αξιολόγηση ακριβοπληρωμένων διευθυντικών στελεχών με το φωτοστέφανο των «ικανών στελεχών της αγοράς», που θα καταλαμβάνουν όλη τη διοικητική πυραμίδα σε όλες τις ειδικότητες από το επίπεδο του τμήματος. Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και η συγκέντρωση των λειτουργιών είναι «το κερασάκι στην τούρτα» του ξεζουμίσματος των εργαζομένων.

Στόχος η μείωση του κόστους λειτουργίας, που σχεδιάζεται σε πρώτο στάδιο με το άθλιο πρόγραμμα των «εθελούσιων» απολύσεων, τις οποίες θα επιχειρήσουν να βάλουν μπροστά με εκβιασμούς και παγίδες. Για τις μετέπειτα απολύσεις και την «ανανέωση» του προσωπικού, την ανακύκλωση ανέργων δηλαδή, θα ασχολείται στο μέλλον το αναβαθμισμένο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, το οποίο είναι ενταγμένο στη διεύθυνση «οικονομικών υπηρεσιών».

Για την επίτευξη αυτών των πολιτικοϊδεολογικών και οικονομικών στόχων απαραίτητη θεωρείται, όπως σχεδόν μονολεκτικά αναφέρεται στο σχέδιο, η πολιτική θωράκιση του οργανισμού της ΕΡΤ, η θωράκιση από πολιτικές πιέσεις και η παράκαμψη των στεγανών του συνδικαλισμού. Ετσι εκφράζουν τις προθέσεις και τους ευσεβείς τους πόθους οι διοικούντες για μια «εργασιακή γαλέρα» που, έχοντας ήδη εφαρμόσει τη συνεχή παρακολούθηση με την ηλεκτρονική κάρτα, δημιουργεί ένα ασφυκτικό εργασιακό πλαίσιο με τη δαμόκλειο σπάθη της αξιολόγησης και των ποινών να κρέμεται πάνω από τους εργαζόμενους. Επιδιώκουν μια συγκεντρωτική διευθυντική αυθαιρεσία, ώστε να μπορεί να λειτουργεί η ΕΡΤ αποστειρωμένη από τη διαπάλη και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για καλύτερους όρους ζωής και δουλειάς. Αυτό νομίζουν ότι θα καταφέρουν. Η πραγματική τους στόχευση είναι η λειτουργία μιας μονοφωνικής ΕΡΤ, που θα υπερασπίζεται με απόλυτη συνέπεια, χωρίς ενοχλητικές παρεμβάσεις, χωρίς κανέναν αντίλογο, τα ενιαία συμφέροντα κράτους και καπιταλιστών, του εκμεταλλευτικού συστήματος συνολικά και του ευρωατλαντικού προσανατολισμού.

Η επίκληση των βέλτιστων πρακτικών από φορείς του εξωτερικού, της ΕΕ δηλαδή, σημαίνει ότι για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ θα εφαρμόζονται οι «βέλτιστες πρακτικές» έντασης της εκμετάλλευσης, που τσακίζουν μισθούς, απελευθερώνουν απολύσεις, επιβάλλουν εργασιακές σχέσεις - λάστιχο, εντατικοποιούν τη δουλειά, σπρώχνουν στην ανεργία εργαζόμενους άνω των 50 ετών καταδικάζοντάς τους να μείνουν χωρίς σύνταξη κ.ά. Στις μέρες μας άλλωστε βιώνουμε και πληρώνουμε με τη ζωή και την υγεία μας, με αφορμή την πανδημία, τις «βέλτιστες πρακτικές» της ΕΕ σε Υγεία, Πρόνοια, Πρόληψη, Θεραπεία, στα εισοδήματα και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Απέναντι σε αυτόν τον «αρμαγεδδώνα» για τη δουλειά, τη ζωή και τα δικαιώματά μας, έχουμε «ατομική ευθύνη» όλοι οι πραγματικοί εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, ανεξάρτητα από ειδικότητα και εργασιακή σχέση, ανεξάρτητα από συνδικαλιστική ή άλλη ένταξη, να ορθώσουμε συλλογικά το ανάστημά μας, να οργανώσουμε και να κλιμακώσουμε τώρα τον αγώνα μας, με μαζικές Γενικές Συνελεύσεις που θα είναι ταυτόχρονα απάντηση στη διοίκηση και όσους επιδιώκουν να τη σιγοντάρουν, για να επιστραφεί το άθλια αντεργατικό - αντιλαϊκό σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στους ενορχηστρωτές του. Διεκδικώντας τη δουλειά μας, καμία απόλυση, όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα, μισθολογικά, ασφαλιστικά, σταθερή και μόνιμη δουλειά κ.ά., έτσι που να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των οικογενειών μας.

Καμία εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, δηλαδή στις αστικές και ρεφορμιστικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου μας. Η πείρα έχει δείξει ότι ακόμη και όταν τυπικά εκφράζουν κάποιες αντιρρήσεις σε κυβερνητικά - εργοδοτικά σχέδια, είναι προσαρμοσμένες στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων, δεν διεκδικούν όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα και την ικανοποίηση των αναγκών μας. Ταυτόχρονα, δεν οργανώνουν τη δική μας συμμετοχή στην αγωνιστική δράση υπεράσπισης και διεκδίκησης του δίκιου μας. Γι' αυτό χρειάζεται από τα κάτω ετοιμότητα, να επιβάλουμε Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων μας, ώστε μαζικά να πάρουμε αγωνιστικές αποφάσεις υπεράσπισης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας.

Σε αυτόν τον αγώνα, παραμερίζοντας όποιον μπαίνει εμπόδιο με πράξεις ή παραλείψεις, οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ ΠΟΣΠΕΡΤ θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή.

Αθήνα, 12 Μάη 2020ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Με την παρουσίαση και ψήφιση από τη διοίκηση και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ) έχουμε πια ολοκληρωμένη και σαφή την εικόνα όλων των αντεργατικών αλλαγών που προωθούνται για όλους, ανεξάρτητα από ειδικότητα, τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ.

Ιδιαίτερα ο ΓΚΠ είναι επικίνδυνος, δημιουργεί έναν συγκεντρωτικό αυταρχικό διευθυντικό μηχανισμό βαθιά αντεργατικό και με θέσεις που επιβάλλουν βαθιά αν όχι απόλυτη υποταγή των εργαζομένων στη διοίκηση και στο κράτος, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Ακόμη πιο επικίνδυνα αντεργατικός γίνεται δε με τα πειθαρχικά.

Αλληλένδετα τα τρία κανονιστικά έγγραφα (Οργανόγραμμα, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού), σηματοδοτούν την ένταση της επιχειρηματικής δράσης στην ΕΡΤ, την κλιμάκωση της εντατικοποίησης της εργασίας, τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων, την κατάργηση κάθε έννοιας μόνιμης και σταθερής δουλειάς με δικαιώματα. Ταυτόχρονα δημιουργεί έναν συγκεντρωτικό, αυταρχικό, διευθυντικό μηχανισμό βαθύτατα αντεργατικό. Οι θέσεις που περιγράφονται και στον ΓΚΠ επιβάλλουν τη βαθιά αν όχι απόλυτη υποταγή των εργαζομένων στη διοίκηση και στον εκάστοτε κρατικό - κυβερνητικό διαχειριστή.

Πιο συγκεκριμένα:

Στα άρθρα 3, 4 και 5 αναφέρονται οι έννοιες της μίσθωσης έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, του έκτακτου προσωπικού και των συμβάσεων εργασίας για κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Με άλλα λόγια, είναι ανοιχτό το ζήτημα παράδοσης τμημάτων της δουλειάς σε επιχειρήσεις. Ανοιχτός και ο δρόμος για εργολαβικούς εργαζόμενους, γενικά για ευέλικτη ολιγόμηνη εργασία.

Στο άρθρο 5 επίσης αναφέρεται η αυτοδίκαιη λύση σύμβασης των εργαζομένων που υποστηρίζουν ειδικούς συμβούλους που αποχωρούν, πράγμα που υπονοεί ότι οι εργαζόμενοι δεν καλύπτουν ανάγκες της ΕΡΤ αλλά ιδιωτικές ανάγκες προσώπων. Αλλά και ανάγκες της ΕΡΤ να καλύπτουν αυτό πρέπει να γίνεται με μόνιμο προσωπικό, όπως και σε όλες τις ανάγκες λειτουργίας της.

Το άρθρο 6 για τις προσλήψεις δεν επιτρέπει να προσλαμβάνονται και εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, όταν υπάρχουν οικογένειες μεταναστών που ζουν πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα. Να προσλαμβάνονται και μετανάστες.

Εχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού στην ΕΡΤ, που είναι άλλωστε ήδη γνωστές, και που απαραίτητα πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό, με Συλλογικές Συμβάσεις και δικαιώματα.

Στο θέμα της αξιολόγησης προσωπικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, είναι καθαρό ότι απαντάμε με την απόλυτη εναντίωσή μας, δεδομένου ότι και αυτή δεν μπορεί να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, άλλωστε η αξιολόγηση έγινε με την πρόσληψη του εργαζόμενου.

Δεν συμφωνούμε με τη συμμετοχή εργαζομένων στα λεγόμενα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 15, αφού λειτουργούν τελικά σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας τη συμμετοχή κάποιων από αυτούς σαν πλυντήριο της εκάστοτε διοίκησης και στη μεγέθυνση της αυταπάτης.

Είναι αντεργατικός και απαράδεκτος ο όρος μετακίνησης του εργαζόμενου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 16.4, βάσει και πάλι του διευθυντικού δικαιώματος, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

Συνολικά οι διατυπώσεις του άρθρου 18 είναι επικίνδυνες για τα εργατικά δικαιώματα, πίσω από εκφράσεις που διατυπώνονται με δημιουργική ασάφεια ώστε η ερμηνεία τους να εναπόκειται για άλλη μια φορά στο διευθυντικό δικαίωμα. Ορισμένα παραδείγματα:

Α. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να επικαλεστεί άγνοια του ΓΚΠ!!!

Β. Η εχεμύθεια αφορά και τη συγκάλυψη αντεργατικών συμπεριφορών, λογοκρισίας, διασποράς ψευδών ειδήσεων και γενικότερα αντιλαϊκούς σχεδιασμούς;

Γ. Ποιος κρίνει τα όρια της ευπρεπούς συμπεριφοράς; Η διοίκηση, οι διευθύνσεις. Με ποια κριτήρια; Μήπως η διεκδίκηση δικαιωμάτων, η συμμετοχή σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις αποτελούν ή θα αποτελέσουν κριτήριο απρεπούς συμπεριφοράς με όλες τις συνέπειες για τον εργαζόμενο;

Δ. Τι σημαίνει το να δίνουν πληροφορίες οι εργαζόμενοι, να αποδέχονται ελέγχους σε αρχεία από τον δικτυακό προσωπικό τους φάκελο, να συμβάλλουν στην προσπάθεια περιορισμού εξόδων, να κάνουν υπεύθυνη δήλωση με βάση τις υποδείξεις της εταιρείας, να εκχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία σε τρίτους; Αν αυτά όλα δεν ανοίγουν διάπλατα το δρόμο στον εκβιασμό εργαζομένων να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του «πληροφοριοδότη» ενάντια στους συναδέλφους τους εργαζόμενους και γενικά να στήνονται μηχανισμοί χαφιεδισμού της διοίκησης, τότε τι είναι;

Είμαστε αντίθετοι στην καθιέρωση όλων των παραπάνω αντεργατικών δράσεων.

Απορρίπτουμε όλη τη συλλογιστική που περιγράφεται στα άρθρα 23, 24, 25 και 26 που αναφέρονται σε πειθαρχικά παραπτώματα, στα όργανα πειθαρχικής εξουσίας και σε ποινές. Είναι συνολικά επικίνδυνη, περικλείει αυθαίρετες αξιώσεις έναντι των εργαζομένων και με δεδομένο το διευθυντικό δικαίωμα και το γεγονός ότι συγκροτείται με τον κανονισμό ένας συγκεντρωτικός αυταρχικός μηχανισμός, τυλίγει εύκολα τους εργαζόμενους σε μια κόλλα χαρτί.

Στα διανοητικά, όπως λέει, δικαιώματα, του άρθρου 41, η θέση μας είναι ότι όλα τα δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς των έργων, καμιά παραχώρηση δεν πρέπει να γίνεται προς την εταιρεία.

Η στρατηγική που υλοποιούν η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΕΡΤ μέσω και του ΓΚΠ είναι η ίδια με αυτή που εφάρμοζε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για μια ΕΡΤ - κυβερνητικό προπαγανδιστικό εργαλείο, με ασφυκτικό κρατικό έλεγχο από ένα συγκεντρωτικό επιτελικό μηχανισμό, με το διευθυντικό δικαίωμα στην πρώτη γραμμή και ευάλωτους εργαζόμενους. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα και να επιλέξει τη μορφή με την οποία θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στην ΠΟΣΠΕΡΤ σημειώνει ότι οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες των πρωτοβάθμιων Σωματείων της ΕΡΤ, στο σύνολό τους, αντί να αναδείξουν την πραγματική στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης, παζαρεύουν το ποιος θα είναι ο «επίσημος συνομιλητής» της, κλαψουρίζουν που δεν τους κάλεσε η διοίκηση να «συζητήσουν». Μάλιστα, στο τελευταίο μεικτό Συμβούλιο της ΠΟΣΠΕΡΤ αρνήθηκαν την πρόταση της ΔΑΣ να συγκληθούν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις σε κάθε Σύλλογο για την αναλυτική ενημέρωση των εργαζομένων, τη διεξοδική συζήτηση των συνεπειών στη ζωή και τη δουλειά μας, που να καταλήγει σε μέτρα για την οργάνωση της πάλης, για την απόκρουση των αντεργατικών πολιτικών της διοίκησης και της κυβέρνησης.

Η συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΣΠΕΡΤ, με τις επισημάνσεις της όπως π.χ. τα περί αυταρχισμού, ρουσφετιών, κανονισμού στη ΣΣΕ, απαξίωσης προσωπικού κ.ά. δεν μπορεί να κρύψει ότι ουδόλως αμφισβητεί τη στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης για την ΕΡΤ, ενώ εξαντλεί την όλη κριτική της στις λειψές ή καθόλου διαβουλεύσεις με τη διοίκηση.

Οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στην ΕΕΕ ουσιαστικά βρίσκονται στην ίδια ρότα με διοίκηση - κυβέρνηση.

Στην ίδια κατεύθυνση της μη διαβούλευσης κάνει κριτική και η εργοδοτική - κυβερνητική πλειοψηφία της ΕΣΗΕΑ, μιλώντας αόριστα για ΣΣΕ και ορισμένα δευτερεύοντα για τους δημοσιογράφους ζητήματα, αφού δεν αμφισβητεί τη στρατηγική της κυβέρνησης.

Ολοι καταπίνουν την «κάμηλο» της έντασης της επιχειρηματικής λειτουργίας της ΕΡΤ και «διυλίζουν τον κώνωπα» των «μεθοδεύσεων» που μέσω αυτών προωθείται.

Η όλη μεθόδευση δείχνει ότι χρεοκόπησαν οι αυταπάτες του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού και άλλων τέτοιων δυνάμεων, ότι η διαβούλευση και συνδιαμόρφωση πλαισίων, προτάσεων κ.λπ., μπορεί να διαμορφώσει φιλεργατική πολιτική.

Η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στην ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί τους εργαζόμενους, με αποφασιστικότητα και οργάνωση «από τα κάτω», να παλέψουμε ενάντια στους αντεργατικούς σχεδιασμούς.

Είναι τώρα η ώρα να απαιτήσουμε και να συμβάλουμε στην οργάνωση μαζικών Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε πρωτοβάθμιο Σωματείο της ΕΡΤ.

Πρώτα απ' όλα να υπερασπιστούμε όλες τις θέσεις εργασίας. Με αποφασιστικότητα, να διεκδικήσουμε λύσεις που θα ανοίγουν την προοπτική για τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Μακριά από τις λογικές της ανάθεσης, του «κοινωνικού εταιρισμού», των «αντοχών της οικονομίας», τα νομικά τερτίπια, την αναμονή.

Καμία αναμονή! Καμία καθυστέρηση! Τώρα είναι η ώρα για την αντεπίθεση!

Αθήνα, 13 Μάρτη 2020ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΤ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στην ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί όλους τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, ανεξάρτητα από ειδικότητα και σχέση εργασίας, να απορρίψουν το σχέδιο του νέου οργανογράμματος της κυβέρνησης για την κρατική τηλεόραση.

Σημειώνουμε ότι το σχέδιο αυτό για το νέο οργανόγραμμα, που χτυπά εργασιακά δικαιώματα, αφορά άμεσα τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, αλλά ανοίγει δρόμους αρνητικών εργασιακών αλλαγών και για τους εργαζόμενους σε όλα τα ΜΜΕ.

Με την πιο αποφασιστική θεσμοθέτηση στο κρατικό δίκτυο της ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας, θα επέλθει χειροτέρευση των όρων δουλειάς τόσο στο ίδιο το μέσο όσο και σε όλα τα άλλα ΜΜΕ.

Το νέο οργανόγραμμα σηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, την ένταση της επιχειρηματικής δράσης στην ίδια την ΕΡΤ, προετοιμάζει την κλιμάκωση της εντατικοποίησης της εργασίας, τη μείωση των εργαζομένων στην ΕΡΤ, ξεκόβει κάθε συζήτηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά στο μεγαλύτερο μέσο της χώρας. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Η οργάνωση της «εταιρείας οριζόντια αντί κάθετα», με βάση το περιεχόμενο και όχι το μέσο, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις καταρχήν στους εργαζόμενους δημοσιογράφους, θα φέρει αύξηση της εντατικοποίησης, θα δημιουργήσει το άλλοθι στη διοίκηση για απολύσεις ή άλλο τρόπο να ξεφορτωθεί το υποτίθεται «πλεονάζον προσωπικό».

Η δημιουργία «Γενικής Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και εμπορικής εκμετάλλευσης» αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα, αυτήν τη φορά από την κυβέρνηση της ΝΔ, στην ένταση της επιχειρηματικής - ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας της ΕΡΤ. Αυτή η διεύθυνση θα αναλάβει να φέρει σε πέρας την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και το περιεχόμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας στο λαό.

Το «σύγχρονο και αποτελεσματικό Επιχειρησιακό Μοντέλο Λειτουργίας», που η διοίκηση ευαγγελίζεται, και μάλιστα με αξιοποίηση των «βέλτιστων πρακτικών του εξωτερικού», σε συνδυασμό με το παραπάνω, αποτελεί «υπόσχεση» για νέο γύρο αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην ΕΡΤ. Πρόκειται για τις «βέλτιστες πρακτικές» της «αποκοπής έργου», της γενίκευσης των εργολαβιών, του γνωστού «outsourcing», αλλά και ΣΔΙΤ, στο όνομα της «εξοικονόμησης πόρων» και της ανταγωνιστικότητας. Αν προχωρήσει η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής στόχευσης, δεν θα γλιτώσει καμιά υπηρεσία της ΕΡΤ: Από το λογιστήριο και το αρχείο μέχρι τα τεχνικά τμήματα και τη διοικητική μέριμνα, τις καλλιτεχνικές παραγωγές, ακόμη και τμήματα στον ενημερωτικό τομέα.

Μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα στα μεγάλα ιδιωτικά ΜΜΕ, που συνάδελφοι τεχνικοί απολύονται και περνούν σε εργολαβικά συνεργεία με ατομικές συμβάσεις και κουτσουρεμένα δικαιώματα, αλλά και τη συρρίκνωση του ενημερωτικού τομέα με μείωση προσωπικού και εντατικοποίηση της δουλειάς, είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς το τι σχεδιάζεται και για την ΕΡΤ.

Τα παραπάνω κάνουν σαφές ότι ετοιμάζονται δραστικές περικοπές και συρρίκνωση της ΕΡΤ και των εργαζομένων της μέσω συγχωνεύσεων, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στους περιφερειακούς σταθμούς.

Το «πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας», η «μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας», η αντιμετώπιση του λαού ως «χρηματοδότη» επιβεβαιώνουν ότι στήνεται ένα κερδοφόρο μαγαζί, που θα επιδοτείται με τα χαράτσια από τους εργαζόμενους, ενώ θα πουλά εμπορεύματα και υπηρεσίες, αφού ετοιμάζεται να μπει και στον τομέα της οπτικοακουστικής παραγωγής, για να μεγαλώνει τα κέρδη του.

Στο σχέδιο οργανογράμματος χωράει λοιπόν κάθε μέριμνα για να παραδοθεί η κρατική τηλεόραση στους ιδιώτες επιχειρηματίες, αλλά δεν χωράει η παραμικρή αναφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων, στη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, στην επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την παραγωγή έργου προς όφελος του λαού.

Η νέα ΕΡΤ, που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα είναι μια ΕΡΤ πλήρως απογυμνωμένη από εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, μια διαδικασία που θα δώσει το «πράσινο φως» για ακόμα μεγαλύτερο ξεσάλωμα της εργοδοσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

Η στρατηγική που υλοποιούν η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΕΡΤ είναι η ίδια με αυτή που εφάρμοζε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για μια ΕΡΤ - κυβερνητικό προπαγανδιστικό εργαλείο, με ασφυκτικό έλεγχο από ανάλογο επιτελικό μηχανισμό και πάμφθηνους εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα μια εταιρεία προσαρμοσμένη στη λογική «κόστους - οφέλους», που θα απομυζά το λαϊκό εισόδημα για να μπορεί να μοιράζει «έργο» κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων.

Θυμίζουμε πως η διοίκηση της ΕΡΤ ήδη έχει πει ότι «πλεονάζουν δημοσιογράφοι», ότι χρειάζεται «ανανέωση προσωπικού».

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα και να επιλέξει τη μορφή με την οποία θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική.

Σαν μια γροθιά όλο το προσωπικό πρέπει να απορρίψει τις φημολογούμενες «εθελούσιες εξόδους» και τις μετατάξεις, που θα αποτελέσουν τον «δούρειο ίππο» για να εφαρμοστούν όλοι οι αντεργατικοί σχεδιασμοί. Αλλωστε, δεν έχουν δώσει ολοκληρωμένο το οργανόγραμμα, αφού η αναδιοργάνωση θα συνοδευτεί από το νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την ανάπτυξη των περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας και του εγχειριδίου διαδικασιών.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στην ΠΟΣΠΕΡΤ σημειώνει ότι ο τρόπος που τοποθετούνται απέναντι στο οργανόγραμμα οι πλειοψηφίες των Ενώσεων των δημοσιογράφων, όπως και η ηγεσία της ΠΟΣΠΕΡΤ και των πρωτοβάθμιων σωματείων είναι «βούτυρο στο ψωμί» της διοίκησης και της κυβέρνησης.

Αυτές οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, αντί να οργανώσουν την πάλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, αντί να αναδείξουν την πραγματική στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης, παζαρεύουν το ποιος θα είναι ο «επίσημος συνομιλητής» της. Παζαρεύουν τους όρους του διαλόγου με την κυβέρνηση, κλαψουρίζουν που δεν τους κάλεσε η διοίκηση να «συζητήσουν».

Θέλουν τους εργαζόμενους θεατές διαπραγματεύσεων για το πώς θα δομηθούν οι «διευθύνσεις», επιχειρώντας να εγκλωβίσουν τη συζήτηση στη «δομή» και στη «διοικητική πυραμίδα», αποπροσανατολίζοντας από το κύριο: Από το γεγονός ότι διακηρυγμένος στόχος είναι η επιχειρηματική λειτουργία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΣΗΕΑ ουσιαστικά χαιρετίζει τη δημιουργία της «Διεύθυνσης MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ», αλλά κάνει κριτική στο οργανόγραμμα επειδή δεν προβλέπεται η «διάχυση» στα social media! Η δε ΠΟΣΠΕΡΤ δεν βγάζει άχνα για το μοντέλο ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας που προωθείται, και φτάνει να κατηγορεί τη διοίκηση επειδή καταργεί τη «Δ/νση Εταιρικής Ανάπτυξης» και περιορίζει την όποια κριτική της σε άσφαιρα πυρά και υπονοούμενα περί διαπλοκής, «βολέματος ημετέρων» κ.λπ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στην ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί τους εργαζόμενους, με αποφασιστικότητα και οργάνωση «από τα κάτω», να παλέψουμε ενάντια στους αντεργατικούς σχεδιασμούς.

Είναι τώρα η ώρα να απαιτήσουμε και να συμβάλουμε στην οργάνωση μαζικών Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε πρωτοβάθμιο Σωματείο της ΕΡΤ.

Πρώτα απ' όλα να υπερασπιστούμε όλες τις θέσεις εργασίας. Καμιά μείωση προσωπικού. Να βάλουμε φρένο σε κάθε απόλυση όπως και αν τη βαφτίζουν (π.χ. εθελούσια).

Να διεκδικήσουμε:

-- Την κατάργηση όλων των «ευέλικτων» μορφών εργασίας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις ανά συναυλία για μουσικούς κ.λπ.)

-- Καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα στην παραγωγή προγράμματος. Εξω οι επιχειρηματίες από την ΕΡΤ. Καμιά «αποκοπή έργου».

-- Μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους, κάθε ειδικότητας, που να στηρίζεται στην υπογραφή ΣΣΕ και θα τείνει στην ανάκτηση των απωλειών του προηγούμενου διαστήματος.

-- Την εξόφληση όλων των μισθολογικών απαιτήσεων του προηγούμενου διαστήματος και την εφαρμογή της ΚΥΑ των συμψηφισμών για την αποκατάσταση της συνέχειας του εργασιακού μας βίου.

-- Καμιά συρρίκνωση της ΕΡΤ.

-- Δημόσια καθολική Κοινωνική Ασφάλιση.

-- Μέτρα για εργαζόμενους ΑμεΑ.

-- Μέτρα υγείας και ασφάλειας στην ΕΡΤ.

Με αποφασιστικότητα, να διεκδικήσουμε λύσεις που θα ανοίγουν την προοπτική για τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Μακριά από τις λογικές της ανάθεσης, του «κοινωνικού εταιρισμού», των «αντοχών της οικονομίας», τα νομικά τερτίπια, την αναμονή.

Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη η οργάνωση και η αγωνιστική δράση για την αποκάλυψη και την αντιμετώπιση των αυταπατών και των εκβιαστικών διλημμάτων που προβάλλουν οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, για να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους στην αδράνεια, στην ηττοπάθεια, στο συμβιβασμό, στους «διαλόγους» με τους σφαγείς τους, στα παζάρια για το τι και πώς θα το χάσουν, όταν η ίδια η ζωή έχει επιβεβαιώσει πως κάθε υποχώρηση και «διαπραγμάτευση» με την αντιλαϊκή πολιτική τροφοδοτεί την αγριότητά της.

Καμία αναμονή! Καμία καθυστέρηση! Τώρα είναι η ώρα για την αντεπίθεση!

Αθήνα, 21 Φλεβάρη 2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ!

ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ!

Η ΔΑΣ - ΠΟΣΠΕΡΤ ήδη με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ το 2015 είχε καλέσει τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα για την υπεράσπιση της δουλειάς τους με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, μισθούς που να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, πλήρη ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα, καλούσε στον αγώνα για την ανάκτηση των απωλειών που υποστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα.

Σωστά είχαμε προβλέψει ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν η αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος των εργαζομένων, αλλά η δημιουργία ενός φιλοκυβερνητικού προπαγανδιστικού μηχανισμού.

Καμιά συζήτηση δεν προχώρησε, κανένα ζήτημα δεν λύθηκε στα 4,5 χρόνια κυβερνητικής διαχείρισης του ΣΥΡΙΖΑ ούτε για τη ΣΣΕ, ούτε για την ΚΥΑ, τις προϋπηρεσίες, τα επιδόματα, τα θεσμικά.

Το αντίθετο: Ο ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργήσει ρήγμα στην ενότητα των εργαζομένων στην ΕΡΤ, ευλόγησε τη δημιουργία του επιχειρησιακού σωματείου της ΕΕΕ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόζει την ίδια στρατηγική επιλογή με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για μια ΕΡΤ, κυβερνητικό προπαγανδιστικό εργαλείο, με ασφυκτικό έλεγχο από ανάλογο επιτελικό μηχανισμό και πάμφθηνους εργαζόμενους, με μειωμένα δικαιώματα. Και ταυτόχρονα ένα κερδοφόρο μαγαζί με τη χρηματοδότηση του λαού και την απομύζηση της πλειοψηφίας των εργαζομένων της. Αφού βρήκαν στρωμένο το δρόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα ετοιμάζουν δραστικές περικοπές και συρρίκνωση της ΕΡΤ και των εργαζομένων της μέσω συγχωνεύσεων, ιδιαίτερα στους περιφερειακούς σταθμούς, καθώς και των λεγόμενων εθελούσιων απολύσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκουν πρόθυμους συνομιλητές εδώ και καιρό στη συμμαχία της ΕΕΕ με τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΣΥΜΗΤΕ, στέλεχος και αυτός του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τελευταίοι με δικαστική απόφαση έχουν «χριστεί» εκπρόσωποι των εργαζομένων και συναγελάζονται με τη Διοίκηση της ΕΡΤ για δήθεν λύσεις στα προβλήματά μας. Την ίδια στιγμή υπονομεύουν κάθε αγωνιστική - συλλογική διεκδίκηση, δεν καλούν σε Γενικές Συνελεύσεις, ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, να αποφασίσουν και να οργανώσουν τη δράση τους ενάντια στην αντεργατική πολιτική κυβέρνησης και διοίκησης ΕΡΤ, να διεκδικήσουν ΣΣΕ.

Ευθύνες όμως έχει και η πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ, αλλά και τα ΔΣ των σωματείων μελών της, αφού ακολουθούν την ίδια τακτική, δεν καλούν σε Γενικές Συνελεύσεις ώστε να πάρουν την υπόθεση της διεκδικητικής δράσης οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Δεν φτάνει το πρόσφατο συνέδριο της ΠΟΣΠΕΡΤ. Οι εργαζόμενοι πρέπει οι ίδιοι να αποφασίζουν, να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενάντια στα αντεργατικά σχέδια που εξυφαίνει η κυβέρνηση με τη Διοίκηση της ΕΡΤ.

Και οι δύο με αυτή την τακτική καλλιεργούν τον συνδικαλιστικό παραγοντισμό, την εργολαβία της εκπροσώπησης και τη λογική της ανάθεσης σπρώχνοντας τους εργαζόμενους στην αδράνεια και την παραίτηση. Αντικειμενικά διευκολύνουν την κυβέρνηση και το ΔΣ της ΕΡΤ να ξεδιπλώσουν την επίθεσή τους.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΔΑΣ ΠΟΣΠΕΡΤ είναι ενάντια σε κάθε εμπλοκή και παρέμβαση της αστικής δικαιοσύνης στο συνδικαλιστικό κίνημα και στα σωματεία. Ομως έχει τεράστια ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους και το προηγούμενο ΔΣ, που άφησε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, που δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία οργάνωσης των εργαζομένων του κλάδου.

Η ΔΑΣ - ΠΟΣΠΕΡΤ τονίζει ότι το διορισμένο πλέον από τη δικαιοσύνη ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ πρέπει ΑΜΕΣΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΕΣ να επιτελέσει τον μοναδικό ρόλο και ευθύνη που έχει: Την άμεση και χωρίς χρονοτριβή προκήρυξη της διαδικασίας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, εκλεγμένου με την ελεύθερη βούληση των εργαζομένων.

Δεν έχει κανένα ρόλο και δεν εξουσιοδοτείται από τους εργαζόμενους να κάνει ενημερώσεις στη Διοίκηση της ΕΡΤ.

Αντίθετα, έχει ευθύνη προς τους εργαζόμενους να τους προετοιμάσει ώστε μαζικά να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες.

Ετσι και μόνο έτσι, η ΔΑΣ αντιμετωπίζει τη θέση που της ανατέθηκε από αυτό το προσωρινό ΔΣ, ώστε να βγει από το αδιέξοδο ο Σύλλογος.

Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρηθεί να ενταχθεί η προσωρινή αυτή διοίκηση του Συλλόγου σε μικροκομματικά και συνδικαλιστικά τερτίπια, θα πέσει στο κενό και προειδοποιούμε ότι οι δικές μας δυνάμεις δεν είναι διαθέσιμες να χρησιμοποιηθούν σε τέτοια παιχνίδια.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι ο ρόλος μας ξεκινάει και τελειώνει μόνο στην οργάνωση της διενέργειας των αρχαιρεσιών.

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Η ΔΑΣ ΠΟΣΠΕΡΤ συνεχίζει να επιμένει ότι ποτέ δεν είναι αργά για τους εργαζόμενους με την οργανωμένη αγωνιστική δράση μας να βάλουμε εμπόδια, να ανατρέψουμε αντεργατικούς νόμους και σχεδιασμούς, να διεκδικήσουμε τη ζωή και τη δουλειά που μας αξίζει και μας ανήκει. Να αντιμετωπίσουμε τις αυταπάτες που καλλιεργούν οι κυβερνήσεις - οι διευθύνσεις και οι συνδικαλιστές τους.

Να μην υποκύψουμε στα εκβιαστικά διλήμματα, που προβάλλουν τόσο η Διοίκηση της ΕΡΤ, όσο και όλες οι πλευρές του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού για να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους στην αδράνεια, στην ηττοπάθεια, στο συμβιβασμό, στους «διαλόγους» και τα παζάρια για το τι, πώς και πόσα θα χάσουν, όταν η ίδια η ζωή έχει επιβεβαιώσει πως κάθε υποχώρηση και «διαπραγμάτευση» με την αντιλαϊκή πολιτική τροφοδοτεί την αγριότητά της.

Μπορούμε, όλα μαζί τα σωματεία και η ΠΟΣΠΕΡΤ, με όλους τους εργαζόμενους στο προσκήνιο να συμμετέχουν μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, στις αποφάσεις για το πλαίσιο αιτημάτων που εκφράζει τα πραγματικά συμφέροντα όλων χωρίς εξαιρέσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ.

Μόνο με την αποφασιστικότητα και τον οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να διεκδικήσουμε λύσεις για όλους τους εργαζόμενους μακριά από τις λογικές της «ανάθεσης», του «κοινωνικού εταιρισμού», των «αντοχών της οικονομίας», τα νομικά τερτίπια και την αναμονή των χειρότερων.

Οργάνωση και αγώνας με συγκεκριμένο πλαίσιο πάλης (η ΔΑΣ έχει ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδικήσεων και έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους για αυτό), μπορεί να φρενάρει τα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης στην ΕΡΤ και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κατακτήσεις των εργαζομένων σε αυτήν. Χρειάζεται επαγρύπνηση και ετοιμότητα απάντησης μπροστά στη νέα επίθεση.

Αθήνα, 23 Δεκέμβρη 2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η νέα αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ, που έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχει επιπτώσεις και στο χώρο μας. Ηδη οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις επεκτείνονται, το ίδιο και οι εργολαβικές δουλειές, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, το τσάκισμα των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει προετοιμάζεται με το λεγόμενο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο, ενώ έρχεται νέο νομοσχέδιο για την Κοινωνική Ασφάλιση που την παραδίδει στο κεφάλαιο για κερδοφορία. Ολα αυτά συνοδεύονται με την προσπάθεια νομοθέτησης της ωμής παρέμβασης κυβέρνησης και εργοδοσίας στη λειτουργία των συνδικάτων. Ταυτόχρονα επεξεργάζονται νέα αντεργατικά σχέδια στην ΕΡΤ, στο όνομα της λεγόμενης μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Και ενώ αυτή η πραγματικότητα που διαμορφώνεται, απαιτεί ενιαία εργατική συνδικαλιστική δράση υπεράσπισης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων μας, υπάρχουν εξελίξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μας που ανοίγουν το δρόμο στη διοίκηση να επεμβαίνει άμεσα με τη λογική τού «διαίρει και βασίλευε» σε βάρος των εργαζομένων.

Σε αυτό συνέβαλαν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ, ιδρύοντας επιχειρησιακό σωματείο, την Ενωση Εργαζομένων ΕΡΤ, θέλοντας να διευκολύνουν τις επιδιώξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεδιπλώσει τα αντεργατικά της σχέδια. Αυτό το γεγονός αντικειμενικά τροφοδοτούσε άγονες αντιπαραθέσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μας.

Αυτό το σωματείο βρίσκεται σε συμμαχία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, με πρόσχημα την εκπροσώπηση των εργαζομένων στις «διαβουλεύσεις» με την κυβέρνηση και τη διοίκηση. Η κόντρα αφορά το ποιος - πρωτοβάθμια σωματεία ή Ομοσπονδία - υπογράφει κλαδική ΣΣΕ. Κόντρα πλασματική, αφού και οι δύο πλευρές δικαιούνται να υπογράφουν ΣΣΕ και στην πραγματικότητα η από κοινού διεκδίκησή της θα εξασφάλιζε καλύτερες προϋποθέσεις επιτυχίας.

Αντίθετα, με την αντιπαράθεση που έφτασε στο σημείο της διεκδίκησης του προνομιακού συνομιλητή της διοίκησης της ΕΡΤ, έστρωσαν το διασπαστικό δρόμο για το κίνημα στην ΕΡΤ, ώστε να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο η δυνατότητα αντίστασης των εργαζομένων μπροστά στις αντεργατικές εξελίξεις που κυοφορούνται.

Είναι αλήθεια ότι τόσο η ΠΟΣΠΕΡΤ, όσο και τα πρωτοβάθμια σωματεία βρίσκονται σε απόσταση από τους εργαζόμενους, αφού ούτε τα Διοικητικά Συμβούλια λειτουργούν κανονικά, ούτε Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για να οργανωθεί η διεκδικητική πάλη από τους εργαζόμενους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κατάσταση στο πρωτοβάθμιο σωματείο της ΠΣΥΠΕΡΤ, που έχει κάνει μόνο δύο ΔΣ από την εκλογή του και καμία ΓΣ!!! Αυτή η τακτική που καλλιεργεί τη λογική της ανάθεσης, με τους εργαζόμενους στη γωνία, χωρίς ζωντανή συμμετοχή στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, συντελεί στην αδράνεια, στην ηττοπάθεια και την αποστράτευση. Αυτό το κλίμα η ΠΟΣΠΕΡΤ και τα ΔΣ των σωματείων δεν κάνουν τίποτα για να το αλλάξουν κινητοποιώντας τους εργαζόμενους με μαζικές διαδικασίες.

Σήμερα μετά την κυβερνητική εναλλαγή, η ΕΕΕ και ο σύμμαχός της πρόεδρος του ΠΑΣΥΜΗΤΕ τροφοδοτούν με στοιχεία την καινούργια διοίκηση της ΕΡΤ, γεγονός που οδηγεί στη διαίρεση σε βάρος των εργατικών συμφερόντων. Διαλαλούν την εργασιακή ειρήνη, πρωτοστατούν στην απεργοσπασία, καλλιεργούν την αποχή από κάθε δράση των εργαζομένων και προβάλλουν τις νομικές προσφυγές ως μόνο μέσο δικαίωσης των εργατικών αιτημάτων, ενώ ούτε τα Διοικητικά τους Συμβούλια σέβονται, ούτε Συνελεύσεις συγκαλούν, ούτε αποφάσεις εφαρμόζουν.

Σιγοντάρουν ξεδιάντροπα τις κυβερνητικές κατευθύνσεις που επιχειρεί να εξειδικεύσει η Διοίκηση της ΕΡΤ. Οι στόχοι γνωστοί, όπως δηλώθηκαν στην Επιτροπή της Βουλής για ανανέωση του προσωπικού και μείωση του λειτουργικού κόστους. Στόχοι που υπηρετούνται με συρρίκνωση υπηρεσιών και δομών, «εθελούσιες» και όχι μόνο απολύσεις, διεύρυνση και εμβάθυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και των εργολαβιών και συνοδεύονται απαραίτητα από την ένταση του αυταρχισμού.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Είναι τώρα η ώρα να ανατραπούν οι λογικές της ανάθεσης και του κοινωνικού εταιρισμού, να μην κυριαρχήσει η διαπάλη για το ποιος θα είναι ο συνομιλητής της κυβέρνησης και της Διοίκησης της ΕΡΤ πίσω από την πλάτη μας και ενάντια στα συμφέροντά μας. Αποφασιστικά να βγούμε στο προσκήνιο εμείς οι εργαζόμενοι, με αγωνιστική ενότητα και αλληλεγγύη, απέναντι στις αντεργατικές πρακτικές των κυβερνήσεων και των διοικήσεων, να ανατρέψουμε όσους επιδιώκουν να σταθούν εμπόδιο ή να χειραγωγήσουν την απαίτησή μας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα.

Είναι τώρα η ώρα να απαιτήσουμε και να συμβάλουμε στην οργάνωση μαζικών Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε πρωτοβάθμιο Σωματείο της ΕΡΤ.

Είμαστε σε ετοιμότητα, απαιτούμε:

Μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους, κάθε ειδικότητας, που να στηρίζεται στην υπογραφή ΣΣΕ και θα τείνει στην ανάκτηση των απωλειών του προηγούμενου διαστήματος.

Την εξόφληση όλων των μισθολογικών απαιτήσεων του προηγούμενου διαστήματος και την εφαρμογή της ΚΥΑ των συμψηφισμών για την αποκατάσταση της συνέχειας του εργασιακού μας βίου.

Παλεύουμε ενάντια στη συρρίκνωση της ΕΡΤ.

Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια καθολική Κοινωνική Ασφάλιση.

Αντιστεκόμαστε στον αυταρχισμό της διοίκησης, σε κάθε εκδήλωσή του.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι εκλεγμένοι στα ΔΣ των Συλλόγων και της ΠΟΣΠΕΡΤ με τη «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία», όλοι οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στο πλαίσιο αρχών και στόχων πάλης του ΠΑΜΕ, δίνουμε, όπως πάντα, όλες μας τις δυνάμεις.

Παρεμβαίνουμε για να λειτουργούν τα Συνδικάτα με τη δική μας συμμετοχή στις αποφάσεις και στη δράση τους.

Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωή με δικαιώματα, δυναμώνουμε το μαζικό και ενωτικό ρεύμα αντίστασης στην αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης.

Αθήνα 15 Οκτώβρη 2019